Ugnies Mokymas

GYVENIMO MOKYMAS. UGNIES MOKYMAS. Įvadas į Gyvąją Etiką 

Minskas. „Kalnų Žvaigždės“ 2008. Serija pradėta 2005 metais. 

„Ugnies Mokymas. Įvadas į Gyvąją Etiką“ – Richardo Rudzičio darbas, skirtas skaitytojams, besidomintiems Gyvosios Etikos Mokymu ir dvasine saviaukla.

ISBN 978-985-6780-50-2. © Rudzitė G., vertimas, 2008. © Tarptautinė organizacija „Kalnų Žvaigždės“, serija „Gyvenimo Mokymas“, 2008. © Apiforminimas, „Kalnų Žvaigždės“, 2008

Į lietuvių kalbą vertė Diana Stungurienė.

Pratarmė

Veikalą „Ugnies Mokymas. Įvadas į Gyvąją Etiką“ Richardas Rudzitis parašė savo gyvenimiško kelio viršūnėje, praktiškai jį užbaigdamas paskutinį savo gyvenimo mėnesį (1960m. spalį). Čia jis susumuoja savas Gyvosios Etikos studijas. Jis rašo užsidegęs – visos ligos, gyvenimiška suirutė liko kažkur toli praeityje. Jam prieš akis boluoja Gyvosios Etikos Viršukalnės, jis stovi priešais Mokytoją. Rašo skubiai, išrinkdamas iš Jelenos Rerich laiškų, Gyvosios Etikos knygų ir savo gyvenimo kas svarbiausia. Skaitydami šią Richardo Rudzičio knygą, be jo gyvenimiškos patirties pažinimo mes prisipildome dar ir švaria kalnų prana, psichine energija – jo širdies ugnimi.

Agni Joga-Ugnies Mokymas – tai nuostabiausia, prie ko žmogus gali prisiliesti gyvenime. „Įvadas į Gyvąją Etiką“ – vadovas, ieškantiems dvasinio tobulumo. Tai visai ne filosofiniai samprotavimai Mokymo temomis, o asmeniškai įvairiose gyvenimo sąlygose ir situacijose pritaikyto Mokymo sintezė. R.Rudzitis gyvenime patyrė daug, kaip poetas jis išgyveno pripažinimo žavesį ir kankinančias emocines prarajas, o jo gyvenimo apvainikavimas, prilygstantis pavasariniam sprogimui – tai jo Mokytojos, Jelenos Rerich laiškai. Visa tai išgyventa ir išjausta, todėl taip įtikinama. Richardas Rudzitis norėjo padėti pasauliui, jis parašė neįkainuojamą veikalą apie Švento Gralio Broliją, išleido Nikolajus Ir Jelenos Rerichų knygas, „Slaptąją Doktriną“ ir svarbiausia, Gyvosios Etikos Mokymo knygas, pranašaujančias Naująją Epochą. Jis sakydavo: kada nors, po dvasinės Kultūros pergalės šimtmečių, Mokymo knygų išleidimas bus laikomas vienu svarbiausiu įvykiu dvasinės žmonijos evoliucijos istorijoje, posūkiu ilgai trunkančio bandymo dvasinio kilimo kelyje.

Knyga „Ugnies Mokymas. Įvadas į Gyvąją Etiką“  susideda iš 33 skyrių, kuriuose nušviesti visi Gyvosios Etikos Mokymo aspektai: „Tiesos Šaltinis“, „Gyvoji Etika – naujas mokslas“, „Naujos medicinos pagrindai“, „Praktinė Joga“, „Gyvoji Etika – kaip evoliucijos pagreitinimo metodas“, „Maitrėjo Mokymas ir Beribiškumas“ ir kita. Mes įsitikinę, kad ši knyga bus naudinga visiems, studijuojantiems Gyvąją Etiką.

Richardas Rudzitis leido „sužydėti ugninėms gėlėms subtiliųjų energijų sode, ir jos savo dvasios aromatu dar pradžiugins nesuskaičiuojamas sąmones“.

Шаблоны joomla скачать здесь